This is an example of a HTML caption with a link.

Dom Dziecka Międzyświeć

Mieszkania Zebrzydowice

Szkolenie rodzin zastępczych

alt="" />

Biuletyn informacji publicznych

Aktualności

lut 16, 2017

20 lecie współpracy Domu Ludowego oraz O.P.D.iR


W czwartek, 08.12.2016 w Domu Ludowym w Kaczycach odbyła się impreza z okazji 20-lecia współpracy pomiędzy Świętlicą GOK Zebrzydowice w Kaczycach a Ośrodkiem Pomocy Dziecku i Rodzinie - Dom Dziecka w Międzyświeciu. Nie zabrakło okolicznościowych wystąpień, podziękowań oraz występów zespołów działających przy GOK oraz dzieci z domu dziecka.

 

Historia współpracy pomiędzy instytucjami sięga jeszcze okresu, kiedy Dom dziecka mieścił się w Pałacu w Kończycach Wielkich. Zwyczajem domu stały się coroczne pikniki, na które mieszkańcy Domu zapraszali swoich przyjaciół. Tak też stało się 17.06.1996r., wtedy to na Piknik została zaproszona  grupa dzieci uczestniczących  w zajęciach w Domu Ludowym   w Kaczycach, przedstawiając wiersze J. Brzechwy   i układ taneczny. Od tej pory, póki dzieci mieszkały w zameczku występy dzieci i młodzieży z Kończyc stały się tradycją.

Poza tym od 2002 roku wychowankowie Domu Dziecka rok rocznie wyjeżdżali do Domu Ludowego, by tam organizować Andrzejki dla dzieci z Kaczyc, a wtedy sala świetlicy zapełniała się licznymi wróżkami i czarodziejami. Nie brakowało też spotkań, które edukowały dzieci, przy współudziale przedstawicieli Policji. Ale na tym jeszcze nie koniec. W 2005 roku z okazji „Dnia Ziemniaka” odbyło się wspólne gotowanie   a oprócz ziemniaka królował dobry humor i zabawa.

Ostatnia wspólną imprezą na Zamku, w marcu 2006r był Wiosenny wieczór literacki „Szlakiem strof ziemi cieszyńskiej”.

 W 2006r. dzieci z Zameczku przeprowadziły się do nowego Domu. Część z nich zamieszkała w Mieszkaniach Usamodzielnienia w Zebrzydowicach, część   w Domu Dziecka w Międzyświeciu. Jednak to nie miało żadnego wpływu na kontynuację rozwijającej się współpracy. Andrzejki w Domu Ludowym odbywały się nadal i cieszyły najmłodsze pokolenie, a kolejny rok obfitował we wspólną wycieczkę do Pszczyny, jak również Wieczór  Poezji Miłosnej

W kolejnym roku wspólnie zorganizowano wieczór poezji „Uwierz, że marzenia się spełniają…” a ta nostalgia doprowadziła wszystkich do przemyśleń patriotycznych, których nie  brakowało podczas spotkani słowno-muzycznego „Legiony to…” oraz wieczoru poświęconego „Solidarności”. Głębszych doznań nie brakowało także podczas Wieczoru poezji „Dary życia, dary losu…”

W międzyczasie placówki były współorganizatorami konkursów plastycznych, czy to na bombkę świąteczną, kolędę, czy świąteczne zwierzaki.

W 2012 r. wspólnie zorganizowano konkurs  pt. „Dlaczego wiosna jest radosna?”, a potem idąc śladami radości i śmiechu w maju odbył się Wiosenny Kabareton.

Wielkim przedsięwzięciem zrealizowanym z ogromnym sukcesem było widowisko pt. „Historia o narodzeniu pańskim”.

Rok 2015 przyniósł kolejne przedsięwzięcia wspólnie realizowane: Konkurs plastyczny i wieczór poezji pod hasłem „Tchnienie wiosny budzi marzenia kolorowe jak motyle”. Już dawno w jednym miejscu nie „fruwało” tyle motyli… i znowu budziły się marzenia. Uwieńczeniem roku był coroczny zjazd wróżek, które  tym razem przyjechały do nas także z Zespołu placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych oraz już wspólnie realizowany Międzygminny Konkurs na Anioła Bożonarodzeniowego. Rok zamknięto galą wręczenia nagród w tymże konkursie, który brzmiał „…ktoś mnie po imieniu woła, zamykam oczy i widzę… anioła”.